Plusgroep Burghtschool januari-februari 2013

Fossiele brandstoffen & de wonderbaarlijke reis van Nederland over de aardbol

Posterpresentatie plusgroep Burghtschool

Klik op de poster voor een vergroting


Antwoorden op de quiz ter afsluiting van de pluslessen: Fossiele brandstoffen en de wonderbaarlijke reis van Nederland over de aardbol.

De rode antwoorden zijn juist.

1. Wat is waar?

Nederland ligt op het noordelijk halfrond
Nederland ligt op het zuidelijk halfrond

2. Wat is waar?

Nederland ligt dichter bij de evenaar dan bij de Noordpool
Nederland ligt dichter bij de Noordpool dan bij de evenaar

3. Wat zijn alle drie fossiele brandstoffen?

aardolie, aardgas, biogas
aardgas, uranium, turf
turf, aardolie, kerosine

4. We noemen brandstoffen fossiel als ze zijn ontstaan uit …

dode planten of dode zeediertjes zoals plankton
dode planten
dode zeediertjes zoals plankton

5. 500 miljoen jaar geleden lag Nederland vlakbij de…

evenaar
Zuidpool

6. Toen Nederland bedekt was met moerassen en varenbossen lag Nederland vlakbij de…

evenaar
Zuidpool

7. 250 miljoen jaar geleden lagen alle continenten tegen elkaar aan. Dit geweldig grote supercontinent heette:

Olympus
Pangea

8. Tien graden oosterlengte ligt ten opzichte van de nul-meridiaan aan de…

rechterkant
linkerkant

9. Tien graden westerlengte ligt ten opzichte van de nul-meridiaan aan de…

rechterkant
linkerkant

10. Noorderbreedte betekent:

onder de evenaar
boven de evenaar
precies σp de evenaar

11. Nederland ligt op …

45 graden noorderbreedte
52 graden noorderbreedte

12. Wat is waar?

de Poolster staat altijd in het noorden
de Poolster staat alleen ’s nachts in het noorden

13. De evenaar ligt op …

nul graden oosterlengte
nul graden noorderbreedte

14. 413 miljoen jaar kun je afronden op …

400.000.000 jaar
400.000 jaar

15. Aardgas ontstaat …

altijd uit steenkool
altijd uit aardolie
uit steenkool of uit aardolie

16. Verbranden betekent …

dat er een vuurtje wordt gestookt
dat er een chemische reactie plaatsvindt met zuurstof

17. De juiste chemische formules zijn:

Zuurstof = O2
Kooldioxide = CO2
Waterstof = H2
Water = H2O
Ethaan = C2H6
Aardgas = methaan = CH4
Waterstof = H2

18. *Extra opdracht: welke chemische formules volgen logisch op:
CH4, C2H6, ………, ………, ……… etc.
Verzin een formule die altijd klopt!

Vermenigvuldig het aantal C- (koolstof-)atomen met twee en tel er vervolgens twee bij op. Dαt is het aantal H- (waterstof-)atomen. Je krijgt dan: C3H8, C4H10, C5H12 etc.Heb je nog vragen? Stel ze aan Annemieke of Maria:

Annemieke van Roekel
T 020 - 620 6123
Mail Annemieke van Roekel

Maria Ramselaar
T 020 - 625 2342
Mail Maria Ramselaar


Stoepband met fossiele schelpen Microfossielen E.huxleyi tijdvakken en extincties Graffiti met honingraatkoraal (links)
Amsterdamse reuzenschelpen Microfossielen van de E.huxleyi Staafdiagram met extincties Fossielen zoeken in Amsterdam

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 10 april 2013
[home][contact]